Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tisztelt Szerkesztőség! Tisztelt Uraim!

Az ,,Amikor a szőke nő zsidózik - Demonstrált a Jobbik Szegeden" című írásuk a következő mondatokat is tartalmazza: ,,A Jobbik szónokai elítélték az ´izraeli terrort´, valamint szimpátiájukat fejezték ki a gázai palesztinok felé. A szélsőjobboldali aktivisták Szálasi Ferenc - kivégzett háborús bűnös - idézeteit tartalmazó röplapokat osztogattak a jelenlévőknek."

Mivel a cikk elsősorban az én személyemet érinti, emlékeztetnem kell Önöket arra a tényre, hogy én nem zsidóztam a szó Önök által használt értelmében. A ,,zsidózás" kifejezés többeknél, s így Önöknél is, a zsidógyűlölő rasszizmus jelentésű antiszemitizmus szinonimája, amely mára már, köszönhetően az Önökhöz hasonlóaknak, szinte a nácizmussal, esetleg a hungarizmussal, s teljesen érthetetlen okból a fasizmussal azonosított. A beszédem közepén, azaz a középpontjában, részletesen kitértem Heltai Jenő írónkra, akivel kapcsolatban hangsúlyoztam, hogy zsidó magyar volt, s akiről azt mondtam, hogy büszkék vagyunk rá. Mármint mi: ,,szélsőjobboldaliak". Mondottam volt azt is, hogy így lenne helyes szólni róla: ,,zsidó magyarként született, s keresztény magyarként halt meg." Majd rögtön utána ezt: ,,Mert nem a vér, a származás, s nem a vallás - csak a szív dönti el, hová tartozunk." Mindezt zsidózásnak nevezni rút hazugság; én nem ,,zsidóztam", hanem ,,izraeleztem". És ez nagy különbség. Izrael szörnyeteg politikáját ítéltem el, gyilkosnak nevezve a gyilkosokat (mert ugyan mi légyen a gyilkos, ha nem gyilkos?), a Sátán népének tartva őket. Ebbéli véleményemet fönntartom: a gyilkos a Sátán fia, lett légyen bármelyik néphez tartozó. Az pedig, hogy egyes állítások szerint a zsidóknak joguk van gyilkolni, mert az istenük adta nekik Palesztinát, nem jelent mást, minthogy a hivatkozott isten maga a Gonosz. Ahogy az Úr mondta (Jn. 8, 31-47.). Ha Önök másként gondolják: az az Önök lelkiismereti problémája, s így magánügy. Nem az viszont: összemosni egy gyilkos politika elítélését, az áldozatokért való kiállást a rasszizmussal; ez ugyanis, óvatosan fogalmazva is, szándékos csúsztatás. Miként nem magánügy az sem, hogy valahogy úgy sikerült a videófelvételt összevágniuk, hogy még csak véletlenül se legyen sejthető belőle, mit mondtam valójában. Nehéz munka lehetett. De nem szép. Önök csaltak. Úriember nem csibész.

Van durvább is: a szemérmetlen nyílt hazugság: A Jobbik nem osztogatott holmi nyilas vagy ,,szálasis" röpiratot. Valakik tették, az is lehet, hogy fizetett provokátorok, akikben azért volt annyi tisztesség, hogy a szervezetük nevét alá is írták, megadván még a honlapjuk címét is. E szervezet nem a Jobbik nevét viseli. Ezt Önök pontosan tudják, miként tudják mindazok, akik jelen voltak, s akiknek van a birtokában ilyen röplap. Önök megint hazudnak. A nyílt hazugság tényén nem változtat az sem, hogy a fentebb idézett két mondatukat ,,csak" egymás mellé helyezték, s ily módon, ha akarom fehér, akarom fekete. Nem! A szövegkörnyezetben csak az egyik. Ez oly annyira igaz, hogy az Önök internetes lapjának blogere, már a demonstráció előtti napon(!), a palesztinok melletti másnapi(!) jobbikos kiállást a nácizmussal kísérelte meg összemosni, valamely különös okból belekeverve Hitlert, Szálasit, sőt még Tiszaeszlárt is. Következően: Önök nyilvánvalóan arra készültek, hogy lesz valami nácis, tiszaeszláros, vagy legalább szálasis dolog, ezért jöttek a tüntetésre komoly stábbal, s ezért adtak szokatlanul nagy publicitást egy jobbikos eseménynek. Nyilvánvaló, hogy - ellentétben a Jobbikkal - Önök pontosan tudták, hogy valakik hungarista röplapokat fognak osztogatni. Az Önök szerkesztőségének tagja, Kunstár Csaba ,,Kísértetjárás" c. jegyzetében még ezt is le merte írni: ,,A békésnek meghirdetett megmozdulás szépséghibája volt, hogy a szélsőjobboldali aktivisták az egykori háborús bűnös, Szálasi Ferenc idézeteivel terhelt röpiratokat osztogattak. Hoppá! Kilóg a lóláb!" Igen: kilóg a lóláb. Kunstár Csaba tudja, hogy nem mi osztogattuk. Kérdésem van: az Önök megbízásából osztogatták valakik? Már csak azért, mert a blogerük írásából olybá tűnik, hogy Önök már egy nappal a tüntetés előtt informálva voltak róla. Az ATV internetes oldala a következőképpen hozta le a ,,hírt": ,,Izraeli terror és Szálasi-idézetek: Jobbik-demonstráció a palesztinok mellett." Egyetlen Szálasi-idézet el nem hangzott a számból vagy szónoktársam szájából. E dicső sajtóorgánum Önökre hivatkozik mint hírforrásra. A bűnüket és a felelősségüket nem menti egy hamis tájékoztatás, az Önökét viszont súlyosbítja. Kunstár Csaba úrnak le kellett volna írnia, hogy nemcsak békésnek hirdettük a tüntetést, hanem békés is volt, s magam így fejeztem be a beszédemet: ,,Békesség legyen velünk! Békesség legyen köztünk! Isten békéje." Én nem uszítottam senki ellen, nem hergeltem gyűlöletre, nem kívántam senki vérét. Önök azonban a honlapjukon szándékkal fölhergelték és uszították a legaljasabb acsarkodókat: talán saját maguk közül valókat.

A ,,szőke nő" a szőke nős viccek következtében mára már egyértelműen az ostoba, kihívó, az Önökhöz hasonlóak szavaival élve: az ,,esze semmi, fogd meg jól", ledér ,,hülye tyúk" szinonimája. Akit ilyen szavakkal illetnek, azt szexista módon gúnyolják, másként nézve: nemi hovatartozása miatt verbális szexuális zaklatással illetik. Az ún. Esélytörvény szerint ,,zaklatásnak minősül az az emberi méltóságot sértő, szexuális vagy egyéb természetű magatartás, amely az érintett személynek a 8.§-ban meghatározott tulajdonságával függ össze, és célja vagy hatása valamely személlyel szemben megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezet kialakítása." A 8.§-ban az ún. védett tulajdonságok találhatóak, amelyek közül a legelső a nem. Akit a védett tulajdonsága miatt megaláznak, azt személyiségi jogaiban oly mértékben sértik, hogy e sértés súlyosabb mint egy ,,hétköznapi" rágalmazás vagy a jóhírnévhez való jog megsértése. Igaz, hogy aki közszereplést vállal, annak többet kell eltűrnie, mint a többi állampolgárnak. Ez azonban nem vonatkozik a védett tulajdonságára: ahogy nem lehet kigúnyolni pl. egy politikust mozgássérült mivolta vagy pl. cigány származása miatt, ugyanígy nem lehet ezt tenni a női nemhez való tartozása miatt sem, s nem lehet verbális szexuális zaklatással illetni, ellene zaklatásra fölbujtani, uszítani. Önök a cikkük címében nem véleményt mondtak rólam vagy a nézeteimről, hanem női mivoltomban aláztak meg, s fölütötték a labdát a hímsoviniszta magukfajtáknak, akik az Önök fórumán gusztustalan szexista megjegyzéseket tettek rám, csupán csak azért, mert nő vagyok. Önök felelősek a fórumozó elvbarátaik alpári gyalázkodásaiért is, különösen azért, mert a következőt írják: ,,Mi tekintettel vagyunk a személyiségi jogokra, elutasítjuk a gyűlöletkeltést és az uszítást. Kérjük tegyen így Ön is, hiszen a hozzászólást saját felelősségére írja! Ön a(z) XXX IP címről szól hozzá." Ha már ennyire szokatlan módon fenyegetik címük kiadásával a fórumozókat, moderálniuk illett volna legalább a legundorítóbb hímsovoniszta, a női nemet megalázó beírásokat. De nem tették: mert éppen ez volt a cél. A verbális szexuális zaklatás ugyanis mindig is a hatalomról szól, arról, hogy egy nőt el kell némítani, lelkileg pofon kell ütni, hogy fogja be a száját; meg kell alázni, hogy tudja, hol a helye. E módszert mindig akkor alkalmazzák, amikor érveket fölhozni nem tudnak, s amikor alulképzett és ostoba, mácsó szerepben tetszelgő egyének semmi mással nem rendelkeznek a képzelt férfiasságukon kívül. Értelmes ember ugyanis vitatkozik.

Önök nincsenek tekintettel a személyiségi jogokra, Önök nem utasítják el a gyűlöletkeltést, Önök kifejezetten ellenem uszították a magukfajta hímsoviniszta csordát. Szégyelljék magukat! - mondhatnám, de nem teszem, mert tartok tőle, hogy mindhiába. Amit viszont mondok: Önök 8 napon belül a nyitóoldalon, ugyanannyi ideig és ugyanolyan hangsúllyal közzéteszik a helyreigazítást, mely tartalmazza az igazságot: Szigeti Boglárka nem zsidózott, hanem Izraelt ítélte el; Szálasi-idézetek nem hangoztak el sem az ő részéről, sem a Jobbik másik szónoka részéről; sem ő, sem a Jobbik nem osztogatott Szálasi-idézettel terhelt röpiratokat. Ugyanannyi perces vidófelvételt mutatnak be a beszédem azon részéből, amely Heltai Jenőt emeli ki, s amely leszögezi, hogy nem a származás vagy a vallás határozza meg a magyarsághoz való tartozást, továbbá azon részéből, amelyben a békességet kérem, mint ahány perces összevágott anyaggal próbálták bizonyítani az állítólagos zsidózást. Ugyanannyi napig, ameddig a ,,szőke nő"-s cím egyáltalán látható volt (van) az Önök honlapján, jelen lesz a bocsánatkérésük, melyet a középkori ordas nézeteket képviselő, hímsoviniszta fórumozó elvbarátaik nevében is megtesznek, s ígéretet tesznek arra, hogy a jövőben az Önök lapjában nem fordul elő a női mivolt miatti gyalázkodás. Önök fölajánlanak méltányos nem vagyoni kártérítést a személyiségi jogaim súlyos megsértése, megalázásom, rágalmazásom, jó hírnévhez való jogom, emberi méltóságom semmibe vevése miatt. Egyértelműen közlik az olvasóikkal, hogy Önök valótlant állítottak, a valóságot hamis színben tüntették föl, s a véleményük kifejezésmódjában indokolatlanul bántó, lealázó volt, amellyel megsértették a becsületemet és az emberi méltóságomat.

Tájékoztatom Önöket, hogy most a magam nevében lépek föl, nem a szegedi Jobbik nevében és képviseletében. A Jobbik majd eldönti, milyen lépéseket kíván megtenni. Tájékoztatom Önöket arról is, hogy amennyiben ezen nyílt levelemet letiltják a honlapjukról, az nem fogja megakadályozni annak egyéb helyeken való közzétételét, valamint az Önök szerkesztőségének hivatalos megkeresését.
Tisztelettel:
Szigeti Boglárka

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Dóc. Alkotmány út. 8 6766

(Papp János, 2013.12.22 15:04)

SAJÁT HIT VALLAT!

Lélek kép: Kis virág...
Az emberi élet olyan mint a mező virága.
Kinyílik, saját káprázatos szépségében
pompázik! S egyszer csak jön a szél lefújja
szirmait. A valóságban megszűnik örökre létezni.
Emberi szem többé nem gyönyörködhet benne.
De a lelkekben tovább él, s emléke örökre megmarad!
E emlékképre olykor vissza, vissza gondolunk,
felolvasztva vele lelkünk hideg, rejtett jégvirágos
zugait, hogy meleg költözzön oda, mely erőt ad,
és táptalajt, egy eddig ismeretlen érzésnek mi
forró melegséggel önti el szívet, s lelket, ami
szivárványként ragyogja be egész emberi létünket,
és vakító kis sugarakkal árasztja el, melytől felcsillan
a szem, újjáéled sors kegyén a lélek, és értelem csoda energia ragyogó kristályán fellángol az odaadón önzetlen érzelem! Ebbe a mindent
áthatóan fogant édeni közegbe megszületik újra, csillag által hirdetve, mire gondolni sem merünk, és mégis misztikáján kélve valósággá váll... - A délibáb lebegő fátylában feltűnik a tűzpiros szirmait tétován kibontó kicsi mezei virág. Hogy testet öltsön a vágy
s álom kék színű türkiz fodrozón simító tengerében!
Hogy mosoly csillogásán könny folyamán gyönyörébe
érlelje a megfáradt tekintetet, és ragyogja be a bol-
dogtalan lelkek rejtelmes zugait, hogy a díszes fény koszorúban lebegve, megtisztulva ússzon az éter örvénylő mindent legyőző végtelenjében... És találja meg, az élet igazi értelmét, mely olykor titokba burkolva elfedi elölünk saját arcát, bizonytalanná téve bennünket céljaink álmaink áhított megvalósításában!
De-e kis szimbolikus virág olyan erőt sugároz, mely
a legkilátástalanabb helyzetben is lelki biztonságot
ad, hogy egyenes tartással, büszkén, és ember
módjára tudjunk előre haladni. Az élet sokszor szövevényekkel teli útvesztőin, és elérjük azt amiért a szívünk mindig is megújuló erővel szüntelenül
egyre lázasabban dobog! -Hogy végre a beteljesülés örömteli mámora hívogató lebegő szent fátylaként
hulljon a kábulón szédülő fejre, és megfáradt lelkek tükrös tavirózsa ágyába költözzön, mint a gyönyör megnyugvásának pompázatos varázsa. Szolgáljon
mindig szilárd támaszul egy szép, és valóságos életcél hitbeli eléréséhez. Mely szakadatlan nehézségek közt kezd újra megszületni, hogy
újjávarázsolja a megfáradt lelket, és a kavargó
értelmet, mint ott a mezőn az az egy száll kicsi
piros, magányos parányi kis virág...